UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Drs. Sumaryono, M.Pd 19590210198102 1 004 Pembina, IV/a Koodinator
2 Miftakhul Munir, S.Pd -------- -------- Sekretaris
3 Dra. Eny Yuniarti 19620628198803 2 006 Pembina TK I, IV/b Anggota
4 Yudhanto, S.Pd 19691224200801 1 008 Penata Muda Tk. I, III/b Anggota
         
STAF WAKIL KEPALA SEKOLAH
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Dini Fithria Nurul Aisyah, S.Si 19770921201407 2 002 Penata Muda, III/a Kurikulum
2 Miftakhul Munir, S.Pd -------- -------- Kurikulum
3 Drs. Didik Dwi Tjahjono 19640419199003 1 006 Pembina, IV/a Kesiswaan
4 Drs. H. Subandi 19590627198603 1 008 Pembina Tk. I, IV/b Sarana Prasarana 
5 Dra. Hj. Elly Udiarti, M.Si 19640228198803 2 006 Pembina, IV/a Humas
         
BENDAHARA
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Dra.  Agustina Dwi Astuti 19610925198703 2 002 Pembina, IV/a BOS
2 Dra. Eny Yuniarti 19620628198803 2 006 Pembina Tk. I, IV/b SBPP dan SDIP
3 Sodikin 19610814198703 1 011 Penata, III/b Bendahara Gaji
4 Dra. Tutik Malikah 19640505201406 2 001 Pembina, IV/a SPP, Bendahara Gaji GTT dan PTT
5 Dra. Suliswati 19620408200801 2 001 Penata Muda Tk. I, III/b Bendahara Kesiswaan
         
KEPALA LABORATORIUM DAN PERPUSTAKAAN
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Nur Henik Sukriawati, M.Pd 19640119198512 2 003 Pembina, IV/a Kepala Perpustakaan
2 Drs. Didik Dwi Tjahjono 19640419199003 1 006 Pembina, IV/a Kepala Laboratorium
3 Drs. Hairil Anwar 19590906198503 1 012 Pembina, IV/a Penanggung jawab Lab. Kimia
4 Dra. Hj. Siti Aliah, M.Pd 19620817198703 2 020 Pembina Tk. I, IV/b Penanggung jawab Lab. Fisika
5 Dra. Hj. Elly Udiarti, M.Si 19640228198803 2 006 Pembina, IV/a Penanggung jawab Lab. Biologi
6 Ahmad Yusuf Setiawan, S.Kom 19840205201001 1 028 Penata Muda Tk. I, III/b Penanggung jawab Lab. Komputer
7 Wiwid Murwati, S.Pd 19580427198603 2 006 Pembina, IV/a Penanggung jawab Lab. Bahasa
         
         
         
PEMBINA OSIS
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Ahmad Nur Khoir, S.Pd ------ ------ Seksi bidang :
Pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Pembinaan persepsi, apresiasi dan kreasi seni
2 M. Bagus Ishomudin, S.Pd ------ ------ Seksi bidang :
Pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi
Pembinaan pendidikan Pendahuluan Bela Negara
Pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara
3 Atria Dicky A., S.Pd ------ ------ Seksi bidang :
Pembinaan dan Pendidikan IT
Pembinaan Bahasa
Pembinaan berorganisasi politik dan kepemimpinan
4 Dra. Suliswati 19620408200801 2 001 Penata Muda Tk. I, III/b Seksi bidang :
Pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur
Pembinaan ketrampilan dan kewirausahaan/ Koperasi Siswa
Bendahara kesiswaan
         
KOORDINATOR MATA PELAJARAN
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Drs. Moh. Alwan 19631231198504 1 051 Pembina, IV/a Pendidikan Agama
2 Dra. Yuni Astuti 1960025198603 2 004 Pembina Tk. I, IV/b PPKn
3 Yudhanto, S.Pd 19691224200801 1 008 Penata Muda Tk. I, III/b Bahasa Indonesia
4 Nur Henik Sukriawati, M.Pd 19640119198512 2 003 Pembina, IV/a Bahasa Inggris
5 Arik Wahyu Utari, S.Pd 19710917200112 2 002 Penata Tk. I, III/d Matematika
6 Dra. Muktiasih 19591201198903 2 004 Pembina, IV/a Fisika
7 Dra. Hj. Elly Udiarti, M. Si 19640228198803 2 006 Pembina, IV/a Biologi
8 Drs. Hairil Anwar 19590906198503 1 012 Pembina, IV/a Kimia
9 Tatik Nurhayati, S.Pd 19790529200903 2 001 Penata Muda Tk. I, III/b Sejarah
10 Drs. H. Subandi 19590627198603 1 008 PembinaTk. I, IV/b Geografi
11 Dra. Tutik Malikah 19640505201406 2 001 Penata Muda, III/a Sosiologi dan Antropologi
12 Dra. Hj. Elly Yulistyoningsih 19580806198603 2 006 Pembina, IV/a Ekonomi
13 Dra. Hj. Amrit Saptari W. 19600825198603 2 005 Pembina, IV/a Pendidikan Seni Budaya
14 Sutiono, S.Pd 19850218201001 1 014 Penata Muda Tk. I, III/b Pend. Jasmani Olahraga dan Kesehatan
15 Wiwid Murwati, S.Pd 19580427198603 2 006 Pembina, IV/a Bahasa Asing
16 EvI Lia Suryaningsih, S.Pd ----- ----- Mulok (Bahasa Jawa)
17 Ismi Rahayu, S.P. 19740331201407 2 001 Penata Muda, III/a Prakarya
18 Drs. Widjayadi 19621205199103 1 010 Pembina, IV/a BP/BK
19 Ahmad Yusuf Setiawan, S.Kom 19840205201001 1 028 Penata Muda Tk. I, III/b TIK

 

TIM KESIAPSIAGAAN (TATIB)
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Drs. Moh. Alwan 19631231198504 1 051 Pembina, IV/a Koordinator
2 Dody Rachman Wisijanto, S.Pd 19650607198901 1 001 Pembina, IV/a Anggota 
3 Dra. Dewi Larasati, M.Pd 19630930199310 2 001 Pembina, IV/a Anggota 
4 Misianto, M.Pd 19690912200312 1 005 Penata Tk. I, III/d Anggota 
5 Arik Wahyu Utari, S.Pd 19710917200112 2 002 Penata Tk. I, III/d Anggota 
6 Sutiono, S.Pd 19850218201001 1 014 Penata Muda Tk. I, III/b Anggota 
7 Alfin Husniyah, S. Ag 19751025201101 2 002 Penata Muda Tk. I, III/b Anggota 
8 Anis Khoiriyah, S.Pd. ----- ----- Anggota 
9 Titis Inti Purbasari, S.Pd ----- ----- Anggota 
10 Eki Rahmaniar, S.Pd ----- ----- Anggota 
11 Lintang Ayu Riswanti, S.Pd ----- ----- Anggota 
12 Dian Rakhmawati, S.Pd ----- ----- Anggota 
13 Miftakhul Khasan ----- ----- Anggota 

 

DIVISI PENILAIAN DAN IT
A. DIVISI PENILAIAN      
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Mujahidin, S.Pd 19770421200604 1 020 Penata, III/c Koordinator Penilaian
2 Atria Dicky A., S.Pd ----- ---- Anggota
3 Rizky Tristian Adiatma, S. Pd ----- ---- Anggota
4 Suharto D. Ariantoro ----- ---- Anggota/ Scanner
         
B. DIVISI IT      
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Ahmad Yusuf Setiawan, S.Kom 19840205201001 1 028 Penata Muda Tk. I, III/b Koordinator IT
2 Mujahidin, S.Pd 19770421200604 1 020 Penata, III/c Anggota
3 Sukma Priambodo ----- ---- Anggota
4 Shandy Dimas Setiawan ----- ---- Anggota
         
U K S
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Dra. Hj. Siti Zaenab 19610414198603 2 011 Pembina, IV/a Ketua
2 Ellysa Yuniar Eka Wardhani, S.Pd ----- ----- Anggota
3 Nur Indah Isniawati, Amd. Keb ----- ----- Paramedis

 

ADIWIYATA & ECO MAPPING
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Dra. Herlina Wahyuni, M.Pd 19610512198603 2 012 Pembina, Tk., I, IV/b Penanggung jawab 
2 Dra. Hj. Amrit Saptari Widiatmi 19600825198603 2 005 Pembina, IV/a Koordinator
3 Anis Khoiriyah, S.Pd ----- ---- Sekretaris
4 Ellysa Yuniar Eka Wardhani, S.Pd ----- ---- Bendahara 
5 Dwi Iriani, M.Pd 19630624198903 2 005 Pembina, IV/a Humas 
6 Nur Henik Sukriawati, M.Pd 19640119198512 2 003 Pembina, IV/a Klub Terima Tamu
7 Dra. Hj. Ratna Nur'aini, M.Pd 19590308198103 2 004 Pembina, Tk., I, IV/b Klub Hidroponik
8 Dra. Hj. Elly Yulistyoningsih 19580806198603 2 006 Pembina, IV/a Klub Kantin Kejujuran
9 Dra. Yuni Astuti 1960025198603 2 004 Pembina Tk. I, IV/b Klub Sayur 
10 Dra. Hj. Siti Aliah, M.Pd 19620817198703 2 020 Pembina Tk. I, IV/b Klub Inovasi Energi Terbarukan
11 Dra. Tutik Malikah 19640505201406 2 001 Penata Muda, III/a Klub Kompos
12 Dra. Dewi Larasati, M.Pd 19630930199310 2 001 Pembina, IV/a Klub Budidaya Cacing dan Jamur
13 Arik Wahyu Utari, S.Pd 19710917200112 2 002 Penata Tk. I, III/d Klub Kantin
14 Mujahidin, S.Pd 19770421200604 1 020 Penata, III/c Klub Pembibitan
15 Misianto, M.Pd 19690912200312 1 005 Penata Tk. I, III/d Klub IPAL
16 Dini Fithria Nurul Aisyah, S.Si 19770921201407 2 002 Penata Muda, III/a Klub KIR
17 Juma'ati, S.Pd. ------ ------ Klub Mading
18 Siti Munawaroh, S.Pd ------ ------ Klub Kamar Mandi
19 M. Ali Kurniawan, S.Pd. ------ ------ Klub Biopori
20 Devi Prasetyo ------ ------ Klub Budi Daya Unggas dan Kolam
21 Rizky tristian Adiatma, S. Pd ------ ------ Klub Aquarium
22 Nur Indah Isniawati, Amd. Keb ------ ------ Klub UKS
23 Pancarannie Bekti P. P., S.Pd ------ ------ Klub Recycle
24 Eki Rahmaniar, S.Pd ------ ------ Klub Greenhouse
25 Dian Rakhmawati, S.Pd ------ ------ Klub Toga dan Jamu
         
ECO MAPPING :      
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Dwi Iriani, M.Pd 19630624198903 2 005 Pembina, IV/a Koord. Eco Mapping
2 Nur Henik Sukriawati, M.Pd 19640119198512 2 003 Pembina, IV/a Anggota
3 Eki Rahmaniar, S.Pd ------ ------ Anggota
4 Lintang Ayu Rwanti,. S.Pd ------ ------ Anggota
KERUMAHTANGGAAN
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Dra. Hj. Siti Aliah, M.Pd 19620817198703 2 020 Pembina Tk. I, IV/b Koordinator
2 Siti Yulaikah ------- ------- Anggota
         
TIM BELANJA
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Dra. Hj. Elly Yulistyoningsih 19580806198603 2 006 Pembina, IV/a Koordinator
2 Drs. H. Subandi 19590627198603 1 008 PembinaTk. I, IV/b Anggota
3 Hendri Suwarsono ------ ------ Anggota
         
TIM PENERIMA DAN PENGHAPUSAN BARANG
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Dra. Hj. Kustilah 19600101198303 2 028 Pembina, IV/a Koordinator
2 Sutamar 19610324199003 1 004 Pengatur, II/c Anggota
3 Ajeng Sulistya ------ ------ Anggota

 

TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA DAN RKAS
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Dra. Herlina Wahyuni, M.Pd 19610512198603 2 012 Pembina Tk.I, IV/b Penanggung Jawab
2 Drs. Sumaryono, M.Pd 19590210198102 1 004 Pembina, IV/a Koordinator
3 M. Ali Kurniawan, S. Pd ----- ----- Sekretaris
4 Hj. Laili Ivana, S.Pd 19791001200604 2 028 Penata, III/c Anggota
5 Drs. Suharto, M. Pd 19670706199303 1 004 Pembina Tk. I, IV/b Anggota
6 Suwardono, S.Pd 19620218198603 1 012 Pembina, IV/a Anggota
7 Dra. Hj. Kustilah 19600101198303 2 028 Pembina, IV/a Anggota
8 Dini Fithria Nurul Aisyah, S. Si  19770921201407 2 002 Penata Muda, III/a Anggota
9 Miftakhul Munir, S.Pd -------- ------ Anggota
10 Dra. Hj. Elly Udiarti, M. Si 19640228198803 2 006 Pembina, IV/a Anggota
11 Dra. Agustina Dwi Astuti 19610925198703 2 002 Pembina, IV/a Anggota
12 Yudhanto, S.Pd 19691224200801 1 008 Pen.Muda Tk. I, III/b Anggota
13 Nur Henik Sukriawati, M.Pd 19640119198512 2 003 Pembina, IV/a Anggota
14 Dra. Eny Yuniarti 19620628198803 2 006 Pembina Tk. I, IV/b Anggota
15 Sodikin 19610814198703 1 011 Penata, III/c Anggota
         
TIM PKG DAN PKB GURU
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Dra. Herlina Wahyuni, M.Pd 19610512198603 2 012 Pembina Tk.I, IV/b Penanggungjawab
2 Suwardono, S.Pd 19620218198603 1 012 Pembina, IV/a Koordinator
3 Drs. Suharto, M.Pd 19670706199303 1 004 Pembina Tk. I, IV/b Sekretaris/ Anggota
4 Dra.  Agustina Dwi Astuti 19610925198703 2 002 Pembina, IV/a Bendahara
5 Dra. Hj. Kustilah 19600101198303 2 028 Pembina, IV/a Anggota
6 Dra. Hj. Ratna Nur'aini, M.Pd 19590308198103 2 004 Pembina Tk. I, IV/b Anggota
7 Sumaryono, M. Pd 19590210198102 1 004 Pembina, IV/a Anggota
8 Drs. Widjayadi 19621205199103 1 010 Pembina, IV/a Anggota
9 Drs. Hairil Anwar 19590906198503 1 012 Pembina, IV/a Anggota
10 Dra. Hj. Siti Aliah, M.Pd 19620817198703 2 020 Pembina, IV/a Anggota
11 Dra. Merie M. G. Kakisina 19651014199303 2 006 Pembina, IV/a Anggota
         
TIM MUTASI
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Dra. Herlina Wahyuni, M.Pd 19610512198603 2 012 Pembina Tk.I, IV/b Penanggungjawab
2 Drs. Suharto, M.Pd 19670706199303 1 004 Pembina Tk. I, IV/b Koordinator
3 Hj. Laili Ivana, S.Pd 19791001200604 2 028 Penata, III/c Bendahara
4 Suwardono, S.Pd 19620218198603 1 012 Pembina, IV/a Anggota
5 Dra. Hj. Kustilah 19600101198303 2 028 Pembina, IV/a Anggota
6 Sumaryono, M. Pd 19590210198102 1 004 Pembina, IV/a Anggota
7 Sodikin 19610814198703 1 011 Penata, III/c Anggota
         
DAFTAR NAMA WALI KELAS / PEMBIMBING AKADEMIK
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Wiwid Murwati, S.Pd 19580427198603 2 006 Pembina, IV/a  Kelas X BAHASA
2 Dra. Hj. Ratna Nur'aini, M.Pd 19590308198103 2 004 Pembina, Tk., I, IV/b Kelas X MIPA 1
3 Dra. Ambar Puspoweni 19590914198603 2 009 Pembina, IV/a  Kelas X MIPA 2
4 Arik Wahyu Utari, S.Pd 19710917200112 2 002 Penata Tk. I, III/d  Kelas X MIPA 3
5 Sutiono, S.Pd 19850218201001 1 014 Penata Muda TK I, III/b  Kelas X MIPA 4
6 Dra. Hj. Siti Aliah, M.Pd 19620817198703 2 020 Pembina, Tk., I, IV/b  Kelas X MIPA 5
7 Ellysa Yuniar Eka Wardhani, S.Pd ---- ----  Kelas X MIPA 6
8 Ahmad Nur Khoir, S.Pd ---- ----  Kelas X  IPS 1
9 Ika Maulida Kusuma Dewi,S.Si ---- ----  Kelas X  IPS 2
10 Atria Dicky A., S.Pd ----- ----  Kelas X  IPS 3
11 Dwi Iriani, M.Pd 19630624198903 2 005 Pembina, IV/a  Kelas X  IPS 4
12 Dra. Dewi Larasati, M.Pd 19630930199310 2 001 Pembina, IV/a  Kelas XI BAHASA
13 Alfin Husniah, S.Ag 19751025201101 2 002 Penata Muda TK I, III/b  Kelas XI MIPA 1
14 Dra. Yuni Astuti 19606025198603 2 004 Pembina Tk. I, IV/b  Kelas XI MIPA 2
15 Yudhanto, S.Pd 19691224200801 1 008 Pen.Muda Tk. I, III/b  Kelas XI MIPA 3
16 Dra. Aunul Chimah 19580929198603 2 009 Pembina, IV/a  Kelas XI MIPA 4
17 Dra. Hj. Elly Udiarti, M.Si 19640228198803 2 006 Pembina, IV/a  Kelas XI MIPA 5
18 Dra. Hj. Elly Yulistyoningsih 19580806198603 2 006 Pembina, IV/a Kelas XI IPS 1
19 Dra. Tutik Malikah 19640505201406 2 001 Penata Muda, III/a  Kelas XI IPS 2
20 Dra. Suliswati 19620408200801 2 001 Penata Muda Tk. I, III/b  Kelas XI IPS 3
21 Juma'ati, S.Pd ----- ----  Kelas XI IPS 4
22 Misianto, M.Pd 19690912200312 1 005 Penata Tk. I, III/d KELAS XII BAHASA
23 Dini Fithria Nurul Aisyah, S.Si 19770921201407 2 002 Penata Muda, III/a  KELAS XII MIPA 1
24 Dra. Muktiasih 19591201198903 2 004 Pembina, IV/a  KELAS XII MIPA 2
25 Dra. Merie M. G. Kakisina 19651014199303 2 006 Pembina, IV/a  KELAS XII MIPA 3
26 Dody Rachman Wisijanto, S.Pd 19650607198901 1 001 Pembina, IV/a  KELAS XII MIPA 4
27 Drs. Moh. Alwan 19631231198504 1 051 Pembina, IV/a  KELAS XII MIPA 5
28 Drs. Hairil Anwar 19590906198503 1 012 Pembina, IV/a  KELAS XII MIPA 6
29 Dra. Eny Yuniarti 19620628198803 2 006 Pembina Tk. I, IV/b  KELAS XII IPS 1
30 Dra. Hj. Sri Lestari 19610411198603 2 006 Pembina, IV/a Kelas XII IPS 2
31 Sumaryono, S. Pd, M. Pd 19590210198102 1 004 Pembina, IV/a  Kelas XII IPS 3
32 Dra. Hj. Amrit Saptari Widiatmi 19600825198603 2 005 Pembina, IV/a  Kelas XII IPS 4
33 Tatik Nurhayati, S.Pd 19790529200903 2 001 Penata Muda Tk. I, III/b  KELAS XII IPS 5
34 Nur Henik Sukriawati, M. Pd 19640119198512 2 003 Pembina, IV/a  KELAS XII IPS 6

 

PEMBINA GUGUS DEPAN (GUDEP)  04567 - 04568
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Drs. Widjayadi 19621205199103 1 010 Pembina, IV/a Pembina Putra
2 Dra. Hj. Siti Zaenab 19610414198603 2 011 Pembina, IV/a Pembina Putri
         
OLIMPIADE SAINS NASIONAL ( OSN )
NO. NAMA NIP GOL / RUANG KETERANGAN
1 Siti Munawaroh, S.Pd -------- -------- Koordinator
2 Ellysa Yuniar Eka Wardhani, S.Pd -------- -------- Anggota